Nastavení Thunderbird

V menu aplikace zvolte Předvolby/Nastavení účtu. V novém okně zvolte Přidat poštovní účet.

Vyplňte emailovou adresu a heslo a klikněte na Pokračovat.

Klikněte na Ruční nastavení.

Zvolte POP3 / IMAP4, pole vyplňte podle následujícího vzoru.

SMTP server smtp.hbnet.cz používá port 587.