Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

Pro přípojky s neveřejnou IP platí v naší síti omezení odchozího poštovního provozu na port 25 směrem do internetu. Pokud využíváte vlastní SMTP server, je nutné využít zabezpečených variant provozu SMTP (TLS 587 nebo SSL 465). Tyto varianty provozu požadují autorizaci, je tedy nutné, abyste znali přístupové údaje k vašemu SMTP.

Pro přípojky se zřízenou službou veřejné IP toto omezení neplatí.

Alternativně můžete využít náš SMTP server smtp.hbnet.cz, ke kterému dostáváte přístupové údaje při zřízení přípojky. Server odchozí pošty se nastavuje individuálně v poštovním programu, který používáte. Náš server smtp.hbnet.cz požaduje autorizaci, je tedy nutné, abychom vám poskytli přístupové údaje. Přístupové údaje k SMTP serveru máte k dispozici v zákaznických stránkách na webu https://moje.metropolitni.cz.

Pokud se vaše emailová schránka provozuje na našich serverech, můžete k ověření na SMTP serveru smtp.hbnet.cz použít přístupové údaje k POP3 / IMAP4 účtu.